Działki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10
Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001ogłasza w dniu 22 października 2015 r. przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania niżej wymienionej nieruchomości gruntowej


1. Działka położona przy ul. 21-go Listopada w Czeladzi

Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. 21-go Listopada , stanowiącego działkę niezabudowaną nr 25/34 o pow. 5574 m2.
Cena wywoławcza 168.000.- zł + podatek VAT 23 %
Wadium : 16.800.- zł Postąpienie : 3.400.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się z usytuowaniem działki i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 21 października 2015 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej ( działki ) , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia nieruchomości gruntowej ( działki ) lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia nieruchomości gruntowej ( działki )
w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do
30-tu dni ). Wydanie działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca).
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu działek pod numerem telefonu (32) 265-67-10 wew. 32 i 42.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu