Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38

NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10ogłasza w dniu 05 marca 2018 r. przetarg
ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych , domu działkowca oraz sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionych działek


1. Lokal mieszkalny przy ul. Krakowskiej 3c/31 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 48,65 m² położony na parterze składający się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki , w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , gazową , centralnego ogrzewania , ciepłej wody , do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,57 m2,.
Cena wywoławcza 120.000.- zł Wadium 12.000.-zł Postąpienie 2.400.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 3/2 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 60,70 m² położony na parterze składający się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , do lokalu przynależy piwnica o pow. 17,21 m2,.
Cena wywoławcza 63.000.- zł Wadium 6.300.-zł Postąpienie 1300.- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 26/23 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 38,40 m² położony na IV pietrze składający się z dwóch pokoju ( jeden z pokoi z aneksem kuchennym ) , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , centralnego ogrzewania do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,90 m2,.
Cena wywoławcza 72.000.- zł Wadium 7.200.-zł Postąpienie 1.500.- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 13/4 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 40,85 m² położony na I piętrze składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,99 m2,.
Cena wywoławcza 49.000.- zł Wadium 4.900.-zł Postąpienie 1.000.- zł

5. Dom Działkowca położony przy ul 21-go Listopada 19a w Czeladzi o powierzchni użytkowej 124,02 m2. Wyposażony w instalację wod – kan i elektryczną . Usytuowany na działce nr 25/32. Powierzchnia działki 508 m2.
Cena wywoławcza netto 60.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 6.000.- zł Postąpienie : 1.200.- zł + podatek VAT 23 %

6. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Kościuszki , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2 .
Cena wywoławcza netto 110.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 11.000.- zł Postąpienie : 2.200.- zł + podatek VAT 23 %
7. Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 .
Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 9.150.- zł Postąpienie : 1.900.- zł + podatek VAT 23%

8. Działka położona przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego , stanowiącego działkę zabudowana rozdzielnią elektryczną nr 6473 o pow. 167 m2 .
Cena wywoławcza netto 7.800.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 800.- zł Postąpienie : 200.- zł + podatek VAT 23 %

9. Działka położona przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 6479 o pow. 874 m2 .
Cena wywoławcza netto 40.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 4.000.- zł Postąpienie : 800.- zł + podatek VAT 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 02 marca 2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu , działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać
w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (0 32) 265-67-10 wew. 35 lub Administracjach Osiedlowych - Osiedle Czeladź ADM ul. Miła 2 nr tel. ( 0 32 ) 265- 32- 14 , Osiedle Czeladź – Piaski ADM ul. Zwycięstwa 20 nr tel. ( 032 265- 63- 36 ), Osiedle Sosnowiec - Milowice ADM ul. Kapliczna 2 nr tel. ( 032 293- 70- 34 ),
informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (0 32) 265-67-10 wew. 32.

Informujemy również , że Spółdzielnia posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 105 m2 z przeznaczeniem na działalność biurową lub usługową ( hurtownia , sklep , salon kosmetyczny , gabinet lekarski itp. ).
Lokal usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 20
w Czeladzi. Posiada osobne wejście i jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną , elektryczną i centralnego ogrzewania.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu