Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10

Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001ogłasza w dniu 21 kwietnia 2017 r. przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionych działek

1. Lokal mieszkalny przy ul. Baczyńskiego 44/33 w Sosnowcu
Lokal o pow. użytk. 42,62 m² położony na parterze składający się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , gazową i centralnego ogrzewania , do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,06 m2,.
Cena wywoławcza 110.000.- zł Wadium 11.000.-zł Postąpienie 2.200.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul. Kolonia Pekin 10/1 w Sosnowcu
Lokal o pow. użytk. 39,21 m² położony na parterze składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe , do lokalu przynależy komórka o pow. 2,32 m2.
Cena wywoławcza 56.000.- zł Wadium 5.600.-zł Postąpienie 1.200.- zł

3. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Kościuszki , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2 .
Cena wywoławcza netto 75.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 7.500.- zł Postąpienie : 1.500.- zł + podatek VAT 23 %

4. Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 .
Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 9.150.- zł Postąpienie : 1.900.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu , działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać
w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (0 32) 265-67-10 wew. 35 lub Administracjach Osiedlowych - Osiedle Czeladź ADM ul. Miła 2 nr tel. ( 0 32 )
265- 32- 14 , Osiedle Czeladź – Piaski ADM ul. Zwycięstwa 20 nr tel. ( 032 265- 63- 36 ), Osiedle Sosnowiec - Milowice ADM ul. Kapliczna 2 nr tel. ( 032 293- 70- 34 ),
informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (0 32) 265-67-10 wew. 32.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu