Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38

NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10ogłasza w dniu 30 lipca 2018 r. przetarg
ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych , domu działkowca oraz sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionych działek1. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 13/4 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 40,85 m² położony na I piętrze składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,99 m2,.
Cena wywoławcza 50.000.- zł Wadium 5.000.- zł Postąpienie 1.000.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul. Kaplicznej 4/9 w Sosnowcu
Lokal o pow. użytk. 37,08 m² położony na parterze składający się z jednego pokoju , kuchni , łazienki
z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,53 m2,.
Cena wywoławcza 60.000.- zł Wadium 6.000.- zł Postąpienie 1.200.- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 4/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,50 m2,.
Cena wywoławcza 51.300.- zł Wadium 5.130.- zł Postąpienie 1.100.- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 4/5a w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,02 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,63 m2,.
Cena wywoławcza 50.300.- zł Wadium 5.030.- zł Postąpienie 1.100.- zł

5. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 5/6a w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,02 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju , łazienki z w.c. , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe ,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,72 m2,.
Cena wywoławcza 51.300.- zł Wadium 5.130.- zł Postąpienie 1.100.- zł
6. Dom Działkowca położony przy ul 21-go Listopada 19a w Czeladzi o powierzchni użytkowej 124,02 m2. Wyposażony w instalację wod – kan i elektryczną . Usytuowany na działce nr 25/32. Powierzchnia działki 508 m2.
Cena wywoławcza netto 50.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 5.000.- zł Postąpienie : 1.000.- zł + podatek VAT 23 %

7. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Kościuszki , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2 .
Cena wywoławcza netto 110.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 11.000.- zł Postąpienie : 2.200.- zł + podatek VAT 23 %

8. Działka położona na granicy ulic Zwycięstwa i Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 .
Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 9.150.- zł Postąpienie : 1.900.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 27 lipca 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu , działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać
w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (0 32) 265-67-10 wew. 35 lub Administracjach Osiedlowych - Osiedle Czeladź ADM ul. Miła 2 nr tel. ( 0 32 ) 265- 32- 14 , Osiedle Czeladź – Piaski ADM ul. Zwycięstwa 20 nr tel. ( 032 265- 63- 36 ), Osiedle Sosnowiec - Milowice ADM ul. Kapliczna 2 nr tel. ( 032 293- 70- 34 ),
informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (0 32) 265-67-10 wew. 32.
© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu