Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10

Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001


ogłasza w dniu 15 października 2015 r. przetarg

ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa

odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych

i sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu


1. Lokal mieszkalny przy ul Legionów 10/5 i 6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 47,88 m² położony na poddaszu, składający się z 2-ch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki , w. c. wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 19,13m², wyposażony
w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 59.000 .- zł Wadium 5.900.-zł Postąpienie : 1.200 .- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 7/2 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 45,49 m² położony na parterze , składający się z 2-ch pokoi , kuchni , przedpokoju łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym (2 piwnice) o pow. 16,89 m², wyposażony
w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 53.700.- zł Wadium 5.370 .-zł Postąpienie : 1.100 .- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 11/15 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,74 m² położony na parterze , składający się z 1-go pokoju , kuchni , łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 9,16 m², wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 33.000.- zł Wadium 3.300.-zł Postąpienie : 700 .- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 11/23 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 34,56 m² położony na poddaszu, składający się z 1-go pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki ( plus możliwość użytkowania na warunkach umowy najmu zaadaptowanych pomieszczeń strychowych ) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 6,76 m², wyposażony
w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 39.000.- zł Wadium 3.900.-zł Postąpienie : 800 .- zł

5. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 13/5 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 35,99 m² położony na I piętrze, składający się z 1-go pokoju , kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 7,11 m², wyposażony
w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 40.300 .- zł Wadium 4.030.-zł Postąpienie : 800 .- zł

6. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 13/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 35,04 m² położony na I piętrze, składający się z 1-go pokoju , kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 9,08 m², wyposażony
w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 39.100 .- zł Wadium 3.910 .- zł Postąpienie : 800 .- zł
7. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 5/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,90 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wodno - kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 31.000.- zł Wadium 3.100.- zł Postąpienie : 700.- zł

8. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 5/6a w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,02 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,72 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wodno - kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 30.000.- zł Wadium 3.000.-zł Postąpienie 600.- zł

9. Lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 7/6a w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,02 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,53 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wodno - kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 30.300.- zł Wadium 3.030.-zł Postąpienie 600.- zł

10. Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 . Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 %
Wadium : 9.150.- zł Postąpienie : 1.900.- zł + podatek VAT 23 %

11. Działka położona przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 6491 o pow. 556 m2. Cena wywoławcza netto 45.200.- zł + podatek VAT 23 %
Wadium : 4.520.- zł Postąpienie : 1000.- zł + podatek VAT 23 %

12. Działka położona przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 6488 o pow. 411 m2. Cena wywoławcza netto 33.500.- zł + podatek VAT 23 %
Wadium : 3.350.- zł Postąpienie : 700.- zł + podatek VAT 23 %
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości ( lokalu mieszkalnego )
i regulaminem przetargowym.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 14 października 2015 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu , działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (32) 265-67-10 wew. 35 , informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (32) 265-67-10 wew. 32.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu