Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38

NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10


ogłasza w dniu 21 sierpnia 2017 r. przetarg
ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, domu działkowca oraz sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionych działek


1. Lokal mieszkalny przy ul. Baczyńskiego 44/33 w Sosnowcu
Lokal o pow. użytk. 42,62 m² położony na parterze składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,06 m2,.
Cena wywoławcza 110.000.- zł Wadium 11.000.-zł Postąpienie 2.200.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 13/4 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 40,85 m² położony na I piętrze składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,99 m2,.
Cena wywoławcza 52.000.- zł Wadium 5.200.-zł Postąpienie 1.100.- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 5/1 i 2 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 78,61 m² położony na parterze składający się z czterech pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 13,85 m2,.
Cena wywoławcza 116.500.- zł Wadium 11.700.-zł Postąpienie 2.400.- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul. Węglowej 5/3 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 40,79 m² położony na I piętrze składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, w.c. na korytarzu, wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,99 m2,. ( mieszkanie częściowo po remoncie - wymienione okna )
Cena wywoławcza 57.300.- zł Wadium 5.800.-zł Postąpienie 1.200.- zł

UWAGA : w budynku przy ul. Węglowej 5 w Czeladzi znajdują się tylko 3 lokale mieszkalne ( 1 i 2, 3, 4 ). Istnienie możliwość połączenia lokalu 1 i 2 z lokalem nr 3.

5. Dom Działkowca położony przy ul 21-go Listopada 19a w Czeladzi o powierzchni użytkowej 124,02 m2. Wyposażony w instalację wod – kan i elektryczną . Usytuowany na działce nr 25/32. Powierzchnia działki 508 m2.
Cena wywoławcza netto 75.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium: 7.550.- zł Postąpienie: 1.600.- zł + podatek VAT 23 %


6. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Kościuszki , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2 .
Cena wywoławcza netto 110.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium: 11.000.- zł Postąpienie: 2.200.- zł + podatek VAT 23 %

7. Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 .
Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium: 9.150.- zł Postąpienie: 1.900.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta: 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu, działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać
w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (0 32) 265-67-10 wew. 35 lub Administracjach Osiedlowych - Osiedle Czeladź ADM ul. Miła 2 nr tel. ( 0 32 )
265- 32- 14, Osiedle Czeladź – Piaski ADM ul. Zwycięstwa 20 nr tel. ( 032 265- 63- 36 ), Osiedle Sosnowiec - Milowice ADM ul. Kapliczna 2 nr tel. ( 032 293- 70- 34 ),
informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (0 32) 265-67-10 wew. 32.
© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu