Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10

Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001


ogłasza w dniu 6 sierpnia 2014 r. przetarg ustny
nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej
własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych :1. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 4/4 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 40,97 m² położony na I piętrze, składający się z jednego pokoju , kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,61 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 45.000.- zł Wadium 4.500.-zł Postąpienie : 900.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul Legionów 28/11 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 26,91 m² położony na poddaszu, składający się z 1- go pokoju , kuchni w.c. na korytarzu wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,68 m²,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 19.000.- zł Wadium 1.900.-zł Postąpienie : 500.- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul. 21-go Listopada 13/7 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 34,34 m² położony na I piętrze, składający się z jednego pokoju , kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 7,07 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 45.000.- zł Wadium 4.500.-zł Postąpienie : 900.- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul. 21-go Listopada 17/12 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 35,00 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 7,88 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 40.000.- zł Wadium 4.000.-zł Postąpienie : 800.- zł

5. Lokal mieszkalny przy ul Węglowa 20/3 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 30,79 m² położony na parterze, składający się z 1-go pokoju, kuchni
i łazienki z w.c. ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 33.000.- zł Wadium 3.300.-zł Postąpienie : 700.- zł


7. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 5/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,90 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe
Cena wywoławcza 39.000.- zł Wadium 3.900.- zł Postąpienie : 800.- zł
8. Lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 7/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 14,69 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe .
Cena wywoławcza 35.000.- zł Wadium 3.500 .-zł Postąpienie 700 .- zł

9.Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2 .
Cena wywoławcza netto 140.300.- zł + podatek VAT 23 %
Wadium : 14.030.- zł Postąpienie : 2.800.- zł + podatek VAT 23 %


Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz.12.00 w siedzibie
Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta: 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 5 sierpnia 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne (koszty przygotowania do sprzedaży).
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu , nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ) , Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi.
Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać w dziale członkowsko- mieszkaniowym tel. (32) 265-67-10 wew. 35 , informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (32) 265-67-10 wew. 32.


© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu