Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10

Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001


ogłasza w dniu 26 marca 2014r. przetarg ustny
nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej
własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych :


1. Lokal mieszkalny przy ul. Baczyńskiego 52/27 w Sosnowcu

Lokal o pow. użytk. 59,04 m² położony na III piętrze, składający się z trzech pokoi , kuchni, przedpokoju , łazienki , w.c. wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 3,43 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, gazową , centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza 130.000.- zł Wadium 13.000.-zł Postąpienie : 2600.- zł


2. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 4/4 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 40,97 m² położony na I piętrze, składający się z jednego pokoju , kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,61 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 45.000.- zł Wadium 4.500.-zł Postąpienie : 900.- zł


3. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 24/1 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 35,69 m² położony na parterze, składający się z jednego pokoju , kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( 2 piwnice ) o pow. 15,74 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 38.000.- zł Wadium 3.800.-zł Postąpienie : 800.- zł


4. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 26/5 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 15,20 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , w. c. na korytarzu wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,23 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 19.000.- zł Wadium 1.900.-zł Postąpienie : 400.- zł


5. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 30/6 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 23,58 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni, w. c. na korytarzu wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,62 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 15.000.- zł Wadium 1.500.-zł Postąpienie : 300.- zł


6. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 30/9 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 41,33 m² położony na I pietrze, składający się z jednego pokoju kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniami przynależnymi (2 piwnice ) o pow. 13,28 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod-kan, elektryczną przygotowaną pod ogrzewanie elektryczne.

Cena wywoławcza 59.000.- zł Wadium 5.900 .- zł Postąpienie : 1.200.- zł


7. Lokal mieszkalny przy ul. Legionów 38/11 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 23,15 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni,

w. c. wraz z pomieszczeniem przynależnym (2 piwnice ) o pow. 13,34 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 32.000.- zł Wadium 3.200.-zł Postąpienie : 700.- zł


8. Lokal mieszkalny przy ul. 21-go Listopada 17/12 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 35,00 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 7,88 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Cena wywoławcza 34.000.- zł Wadium 3.400.-zł Postąpienie : 700.- zł


9. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 2/6 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,24 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe

Cena wywoławcza 35.000.- zł Wadium 3.500.- zł Postąpienie : 700.- zł


10. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 4/5a w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 31,02 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 4,63 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe

Cena wywoławcza 45.000.- zł Wadium 4.500.- zł Postąpienie : 900.- zł


11. Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 5/6 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 9,90 m2, wyposażony w instalację : elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe

Cena wywoławcza 49.000.- zł Wadium 4.900.- zł Postąpienie : 1000.- zł


12. Lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 7/6 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 33,98 m² położony na poddaszu, składający się z jednego pokoju , kuchni , przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym ( piwnicą ) o pow. 14,69 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe .

Cena wywoławcza 35.000.- zł Wadium 3.500 .-zł Postąpienie 700 .- zł


Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2014 r. o godz.12.00 w siedzibie

Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : Bank Spółdzielczy w Będzinie nr konta: 89 8438 0001 0003 3444 2000 0030 w terminie do dnia 25.03.2014r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne (koszty przygotowania do sprzedaży).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu , nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ) , Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi.

Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale członkowsko- mieszkaniowym tel. (32) 265-67-10 wew. 32 i 35.

#?-:nbsp;

ogłasza w dniu 17marca 2014r. przetarg ustny

nieograniczony na ustalenie stawki czynszowej najmu
lokali mieszkalnych


1. Lokal mieszkalny przy ul Legionów 8/11 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 15,00 m² położony na poddaszu, składający się z 1 izby w. c.

na korytarzu ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 6,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 1.000.- zł


2. Lokal mieszkalny przy ul Legionów 20/11 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 15,58 m² położony na poddaszu, składający się z 1 izby w. c. na korytarzu ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 6,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 1.000.- zł


3. Lokal mieszkalny przy ul Legionów 28/11 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 26,91 m² położony na poddaszu, składający się z 1- go pokoju , kuchni w.c. na korytarzu ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 6,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 1.500.- zł


4. Lokal mieszkalny przy ul Węglowa 8/5 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 30,21 m² położony na parterze, składający się z 1-go pokoju, kuchni

i łazienki z w.c. ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 7,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 2.000.- zł


5. Lokal mieszkalny przy ul Węglowa 17/2 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 39,89 m² położony na parterze, składający się z 1-go pokoju, kuchni

i łazienki z w.c. ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 7,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 2.000.- zł


6. Lokal mieszkalny przy ul Węglowa 20/3 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 30,79 m² położony na parterze, składający się z 1-go pokoju, kuchni

i łazienki z w.c. ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 7,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 2.000.- zł


7. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 11/3 w Czeladzi

Lokal o pow. użytk. 31,72 m² położony na parterze, składający się z 1-go pokoju, kuchni

i łazienki z w.c. ,wyposażony w instalację: elektryczną, wod - kan, ogrzewanie piecowe.

Stawka czynszowa wywoławcza 7,00.- zł/m2 ; Postąpienie 0,50.- zł/m2

Wadium-kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) 2.000.- zł


Oprócz miesięcznych opłat czynszowych osobę wygrywająca przetarg obciążają opłaty z tytułu korzystania z mediów /woda, wywóz nieczystości i inne /.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godz.12.00 w siedzibie Spółdzielni , w sali konferencyjnej na I piętrze.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej ( nieoprocentowanej ) w wysokości podanej w ogłoszeniu , zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i regulaminem przetargowym.


Wadium - kaucję zabezpieczającą ( nieoprocentowaną ) należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : Bank Spółdzielczy w Będzinie nr konta:

89 8438 0001 0003 3444 2000 0030 w terminie do dnia 14 marca 2014 r.


Kaucja zabezpieczająca ( nieoprocentowana ) wpłacona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie rozliczona po zakończeniu najmu , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, kaucja( nieoprocentowana ) zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia :

o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego oraz że go wyremontują we własnym zakresie i na własny koszt , że nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, że wszelkie zmiany techniczne będą dokonywane po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni i że posiadają stałe źródło dochodu.


W przetargu nie mogą brać udziału osoby :


zamieszkałe w zasobach Spółdzielni mające zaległości z tytułu opłat czynszowych lub wobec których prowadzone jest postępowanie sądowe lub egzekucyjne , osoby które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub innego lokalu mieszkalnego w Czeladzi lub sąsiedniej miejscowości , osoby z którymi została rozwiązana umowa najmu , osoby wyeksmitowane z danego lokalu mieszkalnego lub innego należącego do Spółdzielni , osoby które wygrały poprzedni przetarg i nie zawarły umowy najmu.

Z uczestnikiem , który wygra przetarg na ustalenie stawki czynszowej , Spółdzielnia zawiera umowę najmu lokalu na okres 60 m-cy ( tj. 5 lat ).

Spółdzielnia zastrzega sobie po 2 letnim okresie najmu prawo do zmiany stawki czynszowej.

Po zakończeniu najmu lokal należy opróżnić, opuścić i przekazać go do dyspozycji Spółdzielni.


Jeżeli z przyczyn niezależnych od Spółdzielni osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy najmu w ustalonym terminie , Spółdzielnia ma prawo zatrzymać wpłaconą kaucje zabezpieczającą a lokal ponownie wystawić do przetargu.

Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu umowy najmu. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale członkowsko- mieszkaniowym tel. (32) 265-67-10 wew. 32 i 35.


© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu