Lokale mieszkalne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10

Bank Spółdzielczy BĘDZIN 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001ogłasza w dniu 15 grudnia 2016 r. przetarg
ustny nieograniczony na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych oraz sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu niżej wymienionych działek1. Lokal mieszkalny przy ul 21-go Listopada 11/23 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 34,56 m² położony na poddaszu, składający się z 1-go pokoju , kuchni , przedpokoju
i łazienki (plus możliwość użytkowania na warunkach umowy najmu zaadaptowanych pomieszczeń strychowych) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 6,76 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 35.900.- zł Wadium 3.600.-zł Postąpienie: 800.- zł

2. Lokal mieszkalny przy ul Węglowej 16/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 36,65 m² położony na I piętrze, składający się z 1-go pokoju , kuchni i łazienki , wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 38.500.- zł Wadium 3.900.- zł Postąpienie: 800.- zł

3. Lokal mieszkalny przy ul Węglowej 18/6 w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 31,79 m² położony na I piętrze, składający się z 1-go pokoju , kuchni i łazienki , wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie piecowe.
Cena wywoławcza 34.900.- zł Wadium 3.500.- zł Postąpienie: 700.- zł

4. Lokal mieszkalny przy ul. Nowopogońskiej 224/10 w Czeladzi
Mieszkanie po remoncie !!!. Lokal o pow. użytk. 47,84 m² położony na parterze składający się
z dwóch pokoi , kuchni , łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 18,29 m2, wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną.
Cena wywoławcza 85.500.- zł Wadium 8.550.-zł Postąpienie 1.800.- zł

5. Lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 3/6 i 6a w Czeladzi
Lokal o pow. użytk. 65,00 m² położony na poddaszu składający się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju spiżarki i łazienki wraz z pomieszczeniami przynależnymi (2 piwnice) o pow. 14,51 m2, wyposażony
w instalację: elektryczną, wodno - kanalizacyjną , centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza 77.000.- zł Wadium 7.700.-zł Postąpienie 1500.- zł

6. Lokal mieszkalny przy ul. Kolonia Pekin 8/4 w Sosnowcu
Lokal o pow. użytk. 39,65 m² położony na parterze składający się z jednego pokoju , kuchni ,łazienki
wyposażony w instalację: elektryczną, wodno–kanalizacyjną. Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,39m2,
Cena wywoławcza 47.500.- zł Wadium 4.750.-zł Postąpienie 1000.- zł7. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Kościuszki , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2.
Cena wywoławcza netto 75.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium: 7.500.- zł Postąpienie: 1.500.- zł + podatek VAT 23 %

8. Działka położona przy ul. Trznadla w Czeladzi
Prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Czeladzi przy ul. Trznadla , stanowiącego działkę nie zabudowaną nr 23/75 o pow. 1250 m2.
Cena wywoławcza netto 91.500.- zł + podatek VAT 23 % Wadium: 9.150.- zł Postąpienie: 1.900.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni: PKO SOSNOWIEC nr konta: 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza każdego lokalu mieszkalnego zawiera koszty manipulacyjne (koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia lokalu , działki lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia lokalu lub działki w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu (z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni). Wydanie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu lub działki będącej przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu lokali mieszkalnych można uzyskać
w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel. (0 32) 265-67-10 wew. 35 lub Administracjach Osiedlowych - Osiedle Czeladź ADM ul. Miła 2 nr tel. (0 32)
265- 32- 14 , Osiedle Czeladź – Piaski ADM ul. Zwycięstwa 20 nr tel. (032 265- 63- 36), Osiedle Sosnowiec - Milowice ADM ul. Kapliczna 2 nr tel. (032 293- 70- 34),
informacje dotyczące działek niezabudowanych nr tel. (0 32) 265-67-10 wew. 32.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu