Zamówienia publiczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SATURN ” z siedzibą w Czeladzi
przy ul. Dehnelów 38

O G Ł A S Z A

nabór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót ogólnobudowlanych remontowych
i konserwacyjnych do realizacji w 2016 roku :

- murarsko - tynkarsko – malarskie,
- dekarsko – blacharskie,
- instalacyjne : gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, c.o, elektryczne
- naprawę dróg wewnątrzosiedlowych i chodników
- kominiarskie,
- zduńskie,
- ocieplenie elewacji i stropodachów,
- konserwację zieleni,
- pogotowie awaryjne,
- usługi stolarskie,
- usługi transportowe,
- montaż i konserwacja instalacji domofonowych,
- projektowe

Oferty winny zawierać :
- zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej,
- nazwę i adres firmy,
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku
zaległości w opłatach,
- stawkę roboczogodziny, narzuty, ceny sprzętu, ceny jednostkowe,
- referencje.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie 14 dni
od ukazania się ogłoszenia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.
Przyjęcie oferty nie gwarantuje zlecenia prac.
© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu