Zamówienia publiczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 38
NIP: 644-00-23-310 Tel./fax 32 265-67-10


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SATURN ” z siedzibą w Czeladzi
przy ul. Dehnelów 38

O G Ł A S Z A
nabór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót ogólnobudowlanych
remontowych i konserwacyjnych do realizacji w 2017 roku:


• murarsko – tynkarsko – malarskie,
• dekarsko – blacharskie,
• instalacyjne: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, c.o, elektryczne
• naprawę dróg wewnątrzosiedlowych i chodników
• kominiarskie,
• zduńskie,
• ocieplenie elewacji i stropodachów,
• konserwację zieleni,
• pogotowie awaryjne,
• usługi stolarskie,
• usługi transportowe,
• montaż i konserwacja instalacji domofonowych,
• projektowe
Oferty winny zawierać:
• zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej,
• nazwę i adres firmy,
• aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w opłatach,
• stawkę roboczogodziny, narzuty, ceny sprzętu, ceny jednostkowe,
• referencje.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie 14 dni od ukazania się
ogłoszenia. Oferty należy składać do 06.02.2017 (poniedziałek) włącznie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert. Przyjęcie oferty nie gwarantuje zlecenia prac.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu