Oferta

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn" z siedzibą w Czeladzi proponuje korzystne warunki współpracy w zakresie zarządzania Państwa nieruchomością.

ZAKRES USŁUG W RAMACH ZAPROPONOWANEJ STAWKI 0,55zl/m2 lokalu mieszkalnego.

 1. Wynagrodzenie zarządcy (zapłata za usługę zarządzania nieruchomością) w wysokości 0,55zl za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie. Stawka w wysokości 0,/Q zł/m2 za zaproponowany poniżej katalog usług może ulec zmianie przy rozszerzeniu katalogu świadczonych usług. Powyższa cena zakłada, że raportowanie dla Zarządu Wspólnoty będzie się odbywać w uzgodnionych okresach.
 2. Opracowanie przez Zarządcę kluczowych dokumentów regulujących funkcjonowanie Wspólnoty, Zarządu.
 3. Dyspozycyjność personelu obsługującego Wspólnoty mieszkaniowe w godzinach pracy Spółdzielni.
 4. Prowadzenie i aktualizację spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej i ich udziałów, a lakże obsługa finansowo - księgowa.
 5. Organizowanie, prowadzenie i protokołowanie zebrań Wspólnoty.
 6. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej w sposób uzgodniony ze Wspólnotą
 7. Pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz Wspólnoty
 8. Zarejestrowanie Wspólnoty w systemie REGON
 9. Procedura nadania numeru NIP Wspólnoty
 10. Opracowanie i przekazanie w formie pisemnej projektu planu remontów, rocznego planu gospodarczego Wspólnoty, rocznego sprawozdania zarządcy, rocznego sprawozdania finansowego
 11. Opracowanie projektów umów na rzecz Wspólnoty i pomoc w zawieraniu umów na dostawy usług i mediów, w szczególności: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, umów składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrola wykonywania tych umów
 12. Naliczanie i rozliczanie dla poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych zaliczek na utrzymanie tzw. części wspólnej.
 13. Pośredniczenie w rozliczeniach mediów.
 14. Przeprowadzanie analiz kosztów ponoszonych przez Wspólnotę, w szczególności kosztów dostawy energii cieplnej i dostawy ciepłej wody.
 15. Obsługa prawna polegająca na udzielaniu bieżących porad związanych z
  funkcjonowaniem Wspólnoty w zakresie ustawy o własności lokali, przepisów ustawy o
  gospodarce nieruchomościami, prawa cywilnego i prawa administracyjnego.
 16. Zawiadamianie w formie pisemnej o zmianie cen (energii elektrycznej, energii cieplnej i
  wody)
 17. Doradztwo i współpraca ze Wspólnotą w zakresie postępowań egzekucyjnych i komorniczych oraz windykacja należności przysługujących Wspólnocie.
 18. Reprezentowanie Wspólnoty w postępowaniu administracyjnym przed urzędami skarbowymi i organami administracji publicznej na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 19. Poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości.
 20. Prowadzenie książki obiektu ze szczególnym uwzględnieniem terminów obligatoryjnych przeglądów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
 21. Dokonywanie przeglądów technicznych nieruchomości wspólnej.
 22. Zapewnienie całodobowej gotowości pogotowia awaryjnego przez 365 dni w roku - 0,025 zł/Im2 brutto - około 78 zł miesięcznie dla całego budynku Wspólnoty.
 23. Przyjazd pogotowia i zabezpieczenie awarii gratis - w ramach płaconego ryczałtu.
 24. Wycena świadczonych robót remontowych i modernizacyjnych ogólnobudowlanych
  wykonywanych przez Spółdzielnię lub podzleconych wykonawcom odbywać się będzie
  według KNR-ów (katalog norm rzeczowych), KNP (katalogów norm pracy) lub
  zatwierdzonej kalkulacji indywidualnej. Roboczogodzina wraz z narzutami dla celów
  kosztorysowania wynosi 14,50zł brutto.

Do dyspozycji obsługiwanych Wspólnot Spółdzielnia posiada 3 sale konferencyjne na 30, 50 i 120 osób. Sale udostępniane są dla Wspólnot nieodpłatnie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn" posiada aktualną umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu