O Spółdzielni

#?-:nbsp;

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI

(plik do pobrania)

#?-:nbsp;Szanowni Państwo! Aktualnie pracujemy nad nową stroną WWW zgodną z polityką RODO. Zapraszamy wkrótce!

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaoferować Państwu możliwość współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Saturn" z siedzibą w Czeladzi.

Spółdzielnia wyspecjalizowała się w zarządzaniu nieruchomościami. Obecnie zarządzamy 36 budynkami Wspólnot mieszkaniowych w Czeladzi i Sosnowcu, których powierzchnia wynosi ok. 50.000 tys. m2.

Spółdzielnia jest dobrze przygotowana do pełnienia funkcji zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej.

Członkowie Zarządu Spółdzielni posiadają ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Śląskim w zakresie zarządzania, licencje zawodowe zarządcy nieruchomości, a pracownicy posiadają profilowe uprawnienia zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, uprawnienia budowlane (inspektorzy nadzoru), uprawnienia branżowe dozorowe oraz eksploatacyjne.

W celu prawidłowej realizacji zakresu zawartych umów o zarządzanie Spółdzielnia zatrudnia fachowy zespół finansowo-księgowy, prawników oraz specjalistów z branży remontowo-budowlanej i konserwacyjnej.

Wiarygodność Spółdzielni potwierdzają przeprowadzone w ostatnich latach kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości w działalności Spółdzielni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w zakresie obniżania kosztów utrzymania nieruchomości, poprawy estetyki, współpracujemy z instytucjami których głównym zadaniem jest współfinansowanie i dotowanie podejmowanych działań np. fundusze termomodernizacyjne i ochrony środowiska.

Nasze us
ługi są świadczone na najwyższym poziomie, w sposób gwarantujący satysfakcję Klienta.
Atutami naszej oferty jest relatywnie niskie wynagrodzenie przy szerokim zakresie świadczonych usług oraz fakt, że to Klient decyduje o zakresie nabywanych usług, które my ściśle realizujemy.


Licząc na dalszą współpracę z Państwem deklarujemy możliwość negocjowania stawki, warunków oraz zakresu umowy satysfakcjonującym obydwie strony.

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu