Wykaz numerów telefonów

  Administracja Osiedla Czeladź
  32 265 32 14

  Administracja Osiedla Piaski
  32 265 63 36

  Administracja Osiedla Milowice
  32 293 70 34

  FAX
  32 265 67 10 wew. 45

  Dział Wspólnot Mieszkaniowych
  32 265 67 10 wew. 41

  Dział Czynszów
  32 265 67 10 wew. 40

  Dział Mieszkaniowy
  32 265 67 10 wew. 35

  Dział Księgowości
  32 265 67 10 wew. 38

  Inspektor Nadzoru
  32 265 67 10 wew. 39

  Dział Kadr i Płac
  32 265 67 10 wew. 37

  Gospodarka Nieruchomościami
  32 265 67 10 wew. 32

  Główna Księgowa
  32 265 67 10 wew. 44

  Telefony alarmowe na terenie miasta Czeladź

  Policja
  997
  032 265-17-19
  032 265-17-86
  032 265-18-26

  Ochotnicza Straż Pożarna
  998
  032 265-37-65

  Pogotowie Ratunkowe
  999
  032 265-19-41

  Straż Miejska
  032 76-37-964

  Pogotowie Awaryjne
  602245631
  323603796

  Telefony alarmowe na terenie miasta Sosnowiec

  Policja
  997
  032 292 18 81
  032 292 12 00

  Ochotnicza Straż Pożarna
  998
  032 266 04 01 do 03

  Pogotowie Ratunkowe
  999
  032 292 16 04
  032 292 16 40

  Straż Miejska
  032 296 06 54

  Pogotowie Awaryjne
  602245631
  323603796