Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn”

Pragniemy zaoferować państwu możliwość współpracy ze Spółdzielnią mieszkaniowa „Saturn” z siedzibą w Czeladzi.
Zarządzając 101 własnymi budynkami Spółdzielnia wyspecjalizowała się w zarządzaniu nieruchomościami.
Obsługujemy 44 wspólnoty mieszkaniowe na terenie Czeladzi i Sosnowca.

101budynków mieszkalnych spółdzielni
44budynki wspólnot mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni

Członkowie Zarządu Spółdzielni posiadają ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Śląskim w zakresie zarządzania, licencje zawodowe zarządcy nieruchomości, a pracownicy posiadają profilowe uprawnienia zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, uprawnienia budowlane (inspektorzy nadzoru), uprawnienia branżowe dozorowe oraz eksploatacyjne. W celu prawidłowej realizacji zakresu zawartych umów o zarządzanie spółdzielnia zatrudnia fachowy zespół finansowo-księgowy, kancelarię prawną oraz specjalistów z branży remontowo-budowlanej i konserwacyjnej.

Profesjonalizm

Wiarygodność spółdzielni potwierdzają przeprowadzane przez niezależnych biegłych coroczne badania bilansu oraz lustracje przeprowadzane przez Regionalny Związek Rewizyjny, które pozytywnie oceniają działanie spółdzielni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w zakresie obniżania kosztów utrzymania nieruchomości, poprawy estetyki, współpracujemy z instytucjami których głównym zadaniem jest współfinansowanie i dotowanie podejmowanych działań np. Fundusze termomodernizacyjne i ochrony środowiska. Nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie, w sposób gwarantujący satysfakcję klienta. Atutami naszej oferty jest relatywnie niskie wynagrodzenie przy szerokim zakresie świadczonych usług oraz fakt, że to klient decyduje o zakresie nabywanych usług, które my ściśle realizujemy. Licząc na współpracę z państwem deklarujemy możliwość negocjowania stawki, warunków oraz zakresu umowy satysfakcjonującym obydwie strony.