Członkowie Zarządu Spółdzielni posiadają ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Śląskim w zakresie zarządzania, licencje zawodowe zarządcy nieruchomości, a pracownicy posiadają profilowe uprawnienia zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, uprawnienia budowlane (inspektorzy nadzoru), uprawnienia branżowe dozorowe oraz eksploatacyjne.

mgr Anna Ulfik
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi
mgr inż. Andrzej Źrałek
V-ce Prezes Zarządu ds. Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi

W prawidłowej realizacji zakresu zawartych umów o zarządzanie Spółdzielnia zatrudnia fachowy zespół finansowo-księgowy, kancelarię prawną oraz specjalistów z branży remontowo-budowlanej i konserwacyjnej.