Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Teresa Strojniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
Magdalena Sporys

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Włodzimierz Banasik

Członek Rady Nadzorczej:
Zofia Macuga

Członek Rady Nadzorczej:
Stanisław Radkowski