Telefony alarmowe


WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH NA TERENIE MIASTA CZELADŹ

POLICJA
997
032 265-17-19
032 265-17-86
032 265-18-26

STRAŻ MIEJSKA
032 76-37-964

POGOTOWIE RATUNKOWE
999
032 265-19-41

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
998
032 265-37-65

POGOTOWIE AWARYJNE
601 408 758


WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC

POLICJA
997
032 292 18 81
032 292 12 00

STRAŻ MIEJSKA

032 296 06 54

POGOTOWIE RATUNKOWE
999
032 292 16 04
032 292 16 40

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
998
032 266 04 01 do 03

POGOTOWIE AWARYJNE
601 408 758

© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu