Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w  Czeladzi ogłasza
nabór ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych, remontowych i konserwacyjnych
do realizacji w 2023 roku.