Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Saturn ” w Czeladzi ogłasza w dniu 04 grudnia 2020 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Kaplicznej 2 oraz działki 3/8 w Czeladzi.

1. Budynek przy ul. Kaplicznej 2 dwie kondygnacje ( parter i pierwsze piętro ) o powierzchni użytkowej 298,59 m2 , wyposażony w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną , usytuowany na działce nr 4941 o pow. 520 m2
Cena wywoławcza 430.000.- zł Wadium 43.000.- zł Postąpienie 8.600.- zł

2. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi – prawo wieczystego użytkowania gruntu, stanowiącego działkę niezabudowaną nr 3/8 o pow. 788 m2
Cena wywoławcza netto 150.000.- zł + podatek VAT 23 % Wadium : 15.000.- zł

Postąpienie : 3.000.- zł + podatek VAT 23 %

Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie się ze stanem technicznym nieruchomości i regulaminem przetargowym.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni : PKO SOSNOWIEC nr konta : 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268 w terminie do dnia 03 grudnia 2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza zawiera koszty manipulacyjne ( koszty przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia budynku lub nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu ( z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni ). Wydanie nieruchomości będących przedmiotem przetargu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego umowy sprzedaży w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 265-67-10 wew. 32 , wew. 35 lub Administracji Osiedla Sosnowiec – Milowice ul.

Kapliczna 2 nr telefonu 32 293- 70- 34 (dotyczy budynku przy ul. Kaplicznej 2).