Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
nabór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót ogólnobudowlanych remontowych i konserwacyjnych
do realizacji w 2022 roku