Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN ” z siedzibą w Czeladzi przy ul. Dehnelów 38

O G Ł A S Z A

nabór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót ogólnobudowlanych remontowych i konserwacyjnych do realizacji w 2021 roku:

 • murarsko – tynkarsko – malarskie,
 • dekarsko – blacharskie,
 • instalacyjne: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, c.o, elektryczne,
 • naprawę dróg wewnątrzosiedlowych i chodników,
 • kominiarskie,
 • zduńskie,
 • ocieplenie elewacji  i  stropodachów,
 • konserwację zieleni,
 • pogotowie awaryjne,
 • usługi stolarskie,
 • usługi transportowe,
 • montaż i konserwacja instalacji domofonowych,
 • projektowe.

Oferty winny zawierać:

 • zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej,
 • nazwę i adres firmy,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w opłatach,
 • stawkę roboczogodziny, narzuty, ceny sprzętu, ceny jednostkowe,
 • referencje.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do 19.02.2021 r. włącznie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

Przyjęcie oferty nie gwarantuje zlecenia prac.