Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ Saturn ”  w  Czeladzi  ogłasza
w dniu  29 grudnia 2020 r. przetarg  ustny  nieograniczony
na  sprzedaż  budynku  położonego  w  Sosnowcu przy
ul. Kaplicznej 2  oraz  działki 3/8 w Czeladzi

1. Budynek przy ul. Kaplicznej 2  dwie kondygnacje (parter i pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej   298,59 m2, wyposażony w instalację: elektryczną,  wodno – kanalizacyjną, usytuowany na działce nr  4941 o pow.  520 m2.

Cena wywoławcza 430.000.- zł Wadium 43.000.- zł Postąpienie 8.600.- zł   

2. Działka położona przy ul. Kościuszki w Czeladzi – prawo wieczystego użytkowania gruntu, stanowiącego działkę niezabudowaną nr  3/8  o pow. 788 m2.

Cena wywoławcza netto 150.000.- zł  + podatek VAT 23 % Wadium: 15.000.- zł Postąpienie:  3.000.- zł  + podatek VAT 23 %    

Przetarg  odbędzie się w  dniu  29 grudnia  2020 r. o godz. 12.00 w  siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej  na  I  piętrze. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zapoznanie  się  ze  stanem  technicznym  nieruchomości  i  regulaminem  przetargowym.

Wadium  należy  wpłacić  przelewem  na konto  Spółdzielni:  PKO  SOSNOWIEC  nr  konta: 86 1020 2498 0000 8102 0018 8268  w terminie  do  dnia  28 grudnia  2020 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Cena wywoławcza  zawiera koszty manipulacyjne (koszty  przygotowania do sprzedaży). Spółdzielnia ma prawo odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone przez uczestnika wadium podlega przepadkowi  gdy osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy nabycia budynku  lub  nie uiści pozostałej kwoty tytułem nabycia  w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu (z możliwością przedłużenia terminu do 30-tu dni).  Wydanie nieruchomości  będących przedmiotem przetargu   nastąpi  po  zawarciu  aktu  notarialnego  umowy sprzedaży w terminie uzgodnionym przez strony (koszty notarialne ponosi nabywca). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetargu  można  uzyskać  pod numerem telefonu  (32)  265-67-10  wew. 32 ,  wew. 35  lub  Administracji Osiedla  Sosnowiec – Milowice   ul. Kapliczna 2  nr  telefonu  32   293- 70- 34 (dotyczy budynku przy ul. Kaplicznej 2).