Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Saturn”  w  Czeladzi  ogłasza
w dniu  10 marca 2021 r. przetarg  ustny  nieograniczony
na  sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości