Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w  Czeladzi ogłasza
w dniu 7 grudnia 2022 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości