Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
ogłasza
w dniu 15 marca 2023 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości