Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 28 czerwca 2023 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości