Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 17 sierpnia 2023r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości