Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 14 września 2023 r. przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości