Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 10 listopada 2023 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości.