Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 10 stycznia 2024 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości.