Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 29 kwietnia 2024 r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości