Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 02 marca 2022 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości