Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Saturn ” w Czeladzi ogłasza
w dniu 22 września 2022 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości