Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn ” w Czeladzi ogłasza
w dniu 26 października 2022 r. przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości