Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi
ogłasza
w dniu 20 kwietnia 2023r. przetarg ustny nieograniczony
na 
sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości