Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 18 października 2023 r. przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości