Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn ” w Czeladzi ogłasza
w dniu 22 kwietnia 2021 r. przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości