Spółdzielnia Mieszkaniowa „Saturn” w Czeladzi ogłasza
w dniu 23 czerwca 2021 r. przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości